Canviar el nom del titular del contracte

//Canviar el nom del titular del contracte
Canviar el nom del titular del contracte2019-03-19T14:05:05+00:00

Gestions i tràmits | Canviar el nom del titular del contracte

El nou titular es subroga en la posició contractual de l’anterior titular, assumint tots els drets i obligacions, incloses les facturacions pendents o en procés de pagament.

Per realitzar un canvi de titularitat del contracte necessitem les següents dades i documentació: Per consultar el cost i la documentació necessària premi aquí.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

* Adreça Subministrament:

* Núm:

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

Dades de correspondència (en cas de no haver demanat la factura electrònica i de ser diferent de l’adreça de subministrament)

Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l'immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària per poder contractar el subministrament és:

Per a ús domèstic

- NIF del titular del contracte.
- Còpia de l'escriptura de compra o del contracte de lloguer.

Per a ús comercial, industrial i d’obres

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.
- Persones físiques: NIF i còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer.

Per a ús d'incendis

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.

La documentació:

L’enviaré properament per correu a: Avgda. de les Arenes, 1 - 80230 - MatadeperaL’enviaré al fax 937300860L’enviaré properament escanejada a: [email protected]L’adjunto escanejada

Seleccioni tots els arxius (màxim 10 i del tipus: .jpg, .jpeg, .doc, .docx o .pdf)

Aquest tràmit comporta unes despeses que necessàriament s'han de pagar pel banc. Indiqui’ns les seves dades per domiciliar el pagament d’aquest tràmit:

NO

En cas afirmatiu indiqui les dades bancàries per la domiciliació:

CATALÀCASTELLÀ

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.