Demanar un duplicat de factura

//Demanar un duplicat de factura
Demanar un duplicat de factura2018-12-10T18:09:58+00:00

Gestions i tràmits | Demanar un duplicat de factura

Per demanar un duplicat d’una factura ompli les següents dades.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

Indiqui alguna de les següents dades de la factura de la que vol demanar el duplicat:

NO

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

En cas que no vulgui el duplicat per correu electrònic, indiqui on s'ha d'enviar:

* Adreça de correspondència:

* Núm:

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.