Efectuar un suggeriment o una consulta

//Efectuar un suggeriment o una consulta
Efectuar un suggeriment o una consulta2018-12-11T11:23:27+00:00

Gestions i tràmits | Efectuar un suggeriment o una consulta

Per efectuar un suggeriment ompli les següents dades.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

Adreça subministrament:

Núm:

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.