Petició per rebre avisos per EMAIL i/o SMS relacionats amb el servei

Petició per rebre avisos per EMAIL i/o SMS relacionats amb el servei2018-12-11T10:49:32+00:00

Gestions i tràmits | Petició per rebre avisos per EMAIL i/o SMS relacionats amb el servei

Per a poder rebre avisos relacionats amb el servei (possibles fuites, avaries en el comptador, etc.) per correu electrònic i/o SMS, indiqui les dades següents.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

** Es necessari indicar com a mínim un dels dos camps següents, o els dos:

En cas de ja disposar de la seva adreça electrònica per al servei de la e-factura, l'adreça que ara ens facilita no pot ser una altra diferent.

Per validar les seves dades, ompli el següent camp.

Aquesta sol·licitud, no eximeix de l'enviament de la informació via correu ordinari i li recordem que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica i/o número de mòbil.

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.