Grup Mina

Grup Mina2018-12-13T16:58:16+00:00

Presentació de les empreses de Mina, Aigües de Terrassa

L’activitat principal de Mina Pública d’Aigües de Terrassa està centrada en la distribució d’aigua potable. En els darrers anys, continuant amb la voluntat de servei, hem anat desenvolupant altres línies d’actuació.

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA

És una societat anònima, concessionària de diversos serveis públics, constituïda l’any 1842 per la necessitat de subministrar aigua, en aquells moments, a la ciutat de Terrassa. La seva activitat és la distribució, control i subministrament de l’aigua d’abastament, industrial i domèstic als municipis d’Ullastrell, Rellinars, Viladecavalls i a Urbanitzacions de Vacarisses. També és accionista majoritària d’Aigües de Matadepera, SA i participa a Suministro de Agua Potable Les Fonts, SA.

Anar al lloc web

MINA, Laboratori ambiental

El Laboratori d’Anàlisi Ambiental ofereix totes les operacions relacionades amb l’anàlisi d’aigües, des de la presa de mostres fins al tractament estadístic dels resultats, a través de l’ús dels mètodes oficials d’anàlisi i les tècniques analítiques més avançades pel que fa a aigües de consum i naturals, aigües envasades, aigües de circuits, torres de refrigeració i condensadors, aigües residuals, estudis de nivell sonor i controls microbiològics ambientals.

Anar al lloc web

PARTICIPADES
Aigües de Matadepera (Participada)

Aigües de Matadepera, SA és l’empresa encarregada de la distribució de l’aigua potable a Matadepera.

Anar al lloc web

SERVAIGUA

Serveis de l’Aigua, SA té com a activitats principals el disseny, la instal·lació i el manteniment d’aparells, d’equips i de sistemes contra incendis, així com la instal·lació, l’assessorament i la realització de projectes d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Anar al lloc web

FUNDACIÓ MINA

La Fundació Mina d’Aigües de Terrassa es va constituir com a part del desenvolupament de la cultura de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA i de la seva dilatada història. Són ja més de 165 anys, durant els quals l’empresa ha estat oferint un servei amb la intenció de donar un valor social afegit, basat en el suport a molt diverses activitats.

Anar al lloc web