Instal·lacions

Instal·lacions2018-12-19T11:20:37+00:00

Instal·lacions

Per tal de garantir un subministrament de qualitat, Aigües de Matadepera disposa actualment d’11 dipòsits de recepció i distribució, amb una capacitat total de 5.505 m3, entre els que destaquen el dipòsit Can Candi, el més antic i amb una capacitat de 1.500 m3, i Cavall Bernat I, que és el més nou i té una capacitat de 1.000 m3.

Degut a l’accidentada orografia del municipi, la companyia disposa també de 4 estacions elevadores amb una potencia instal·lada de 237 C.V. Així mateix, per tal de garantir la potabilitat de l’aigua subministrada, compta amb 2 estacions automàtiques de cloració en diversos punts de la xarxa.

Per poder garantir l’abastament a tots els clients que viuen a les urbanitzacions, Aigües de Matadepera compta, entre les d’elevació i les de distribució, amb 130 km. de canonades i conduccions al municipi, que han requerit, requereixen i requeriran nombroses i quantioses inversions per a la seva modernització.

En aquests 75 anys, Aigües de Matadepera ha viscut en paral·lel al desenvolupament del municipi i, colze a colze amb l’Ajuntament en tots els moments importants, ha sabut adaptar-se al creixement urbanístic i demogràfic, a l’evolució tecnològica i social i donar resposta a les necessitats sorgides per tal de garantir el millor servei a la seva població.