Publicacions

Publicacions2018-12-10T17:32:58+00:00

Publicacions

Història aigües de Matadepera

Aigües de Matadepera va ser constituïda a Terrassa el 15 de desembre de 1943, pels senyors Ramon Codina Viver, Francesc Arnau Gorina i Francesc i Miquel Codina Izard, per donar un ús a l’aigua sobrant de les prospec- cions per a regadiu de les seves finques de Matadepera.

Descarregar