Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua d’aixeta?

/Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua d’aixeta?
Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua d’aixeta?2020-10-08T22:13:33+00:00

Preguntes més freqüents |Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua de l’aixeta?

L’aigua de l’aixeta ofereix totes les garanties sanitàries per a ser consumida:

– La garantia del tractament a l’Estació de Tractament de l’Aigua Potable, on s’aconsegueix la desinfecció de l’aigua de consum.
– La garantia d’un control en continu de l’estat de l’aigua als dipòsits, abans de ser distribuïda.
– La garantia d’un control diari de l’aigua en distribució, en diferents punts de la xarxa.

L’aigua està analitzada permanentment durant tot el procés: captació, tractament, distribució i el punt de lliurament a la persona consumidora, és a dir, a l’escomesa de l’edifici.

L’aigua s’analitza mitjançant sistemes de mesura en continu per una banda, i per l’altra, mitjançant analítiques realitzades en el nostre Laboratori Ambiental (certificat segons la norma de gestió de la qualitat, ISO 9001, i acreditat segons la norma ISO 17025) on està garantida la fiabilitat i la precisió de les dades obtingudes així com la competència tècnica del laboratori, la norma de gestió ambiental, ISO 14001 i el Reglament EMAS (Sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals) aíxí ho demostren.

En els anàlisis que es realitzen es verifica que l’aigua acompleix amb els requisits de la legislació vigent, acomplint amb escreix el nombre de controls i valors reglamentaris exigits.

El Laboratori Ambiental també està acreditat com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària, pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i com a Establiment Tècnic auxiliar nivell A, per l’Agència Catalana de l’Aigua.