Ús domèstic

/Ús domèstic
Ús domèstic2018-12-13T13:47:34+00:00

Tarifes de subministrament d’aigua | Ús domèstic

Informades favorablement per l’Excm. Ajuntament de Matadepera en ple del dia 24 de juliol de 2015 i aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de data 9 d’octubre de 2015, s’apliquen als consums des del 10 d’octubre de 2015. D’acord amb l’Ajuntament l’aplicació d’aquestes tarifes es realitzarà de forma graonada en el termini de dos anys. (veure els diferents quadres de tarifes)

Per a clients amb comptador individual

L’import del subministrament d’aigua per a l’ús domèstic de clients amb comptador individual es calcula aplicant una única quota de servei i diferents blocs en funció del consum i l’IVA corresponent (10%). El client rep la seva factura trimestralment.

Les unitats familiars amb més de 3 persones, es beneficien d’una ampliació de 3 m³/ trimestre en el límit del segon bloc per a cada persona addicional. Aquesta ampliació s’aplica de forma automàtica segons les dades que consten en el padró municipal i que l’Ajuntament comunica a la companyia.

Descarregar