Ús industrial

/Ús industrial
Ús industrial2018-12-12T18:11:37+00:00

Tarifes de subministrament d’aigua | Ús industrial

Informades favorablement per l’Excm. Ajuntament de Matadepera en ple del dia 24 de juliol de 2015 i aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de data 9 d’octubre de 2015, s’apliquen als consums des del 10 d’octubre de 2015. D’acord amb l’Ajuntament l’aplicació d’aquestes tarifes es realitzarà de forma graonada en el termini de dos anys. (veure els diferents quadres de tarifes)

L’import del subministrament d’aigua per a l’ús industrial de clients amb comptador individual es calcula aplicant una única quota de servei i diferents blocs en funció del consum i l’IVA corresponent (10%).

Descarregar