Cost Cànon de l’aigua

/Cost Cànon de l’aigua
Cost Cànon de l’aigua2018-12-17T13:38:48+00:00

Cost del Cànon de l’aigua

Llei 4/2017 de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, DOGC nº 7340 de 30/03/2017.

El cànon de l’aigua és un tribut ecològic que Aigües de Matadepera recapta i gestiona per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya). A través del cànon els usuaris de l’aigua contribueixen al manteniment dels costos dels serveis del cicle de l’aigua.

Per a ús domèstic

L’import del cànon de l’aigua es calcula a partir del consum d’aigua del client o l’aplicació d’un mínim facturable segons el cas més l’IVA corresponent (10%). Aquest import s’inclou dins la factura d’aigua.

Descarregar