Contractar el subministrament

//Contractar el subministrament
Contractar el subministrament2019-03-13T09:45:20+00:00

Gestions i tràmits | Contractar el subministrament

Per contractar el subministrament necessitem les següents dades i documentació.
Per consultar el cost i la documentació necessària premi aquí

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

* Adreça Subministrament:

* Núm:

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

Dades de correspondència (en cas de no haver demanat la factura electrònica i de ser diferent de l’adreça de subministrament)

NOMÉS PER A HABITATGES

AVÍS: Segons el previst en la LLEI 18/2007 de 28 de desembre “Sobre el dret a l’habitatge” i DECRET 55/2009, de 7 d’abril, (DOGC 5357 de 09/04/09), Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya, “sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”, les empreses subministradores han d’exigir la cèdula d’habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació), per a contractar un nou subministrament i incorporar una còpia en l’expedient de contractació.

Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l'immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària per poder contractar el subministrament és:

Per a ús domèstic

- NIF del titular del contracte.
- Còpia de l'escriptura de compra o del contracte de lloguer.
- Cèdula d'habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d'habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació).

Per a ús comercial, industrial i d’obres

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.
- Persones físiques: NIF i còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer.

Per a ús d'incendis

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.

La documentació:

L’enviaré properament per correu a: Avgda. De les Arenes, 1 - 08230 - MatadeperaL’enviaré al fax 937300860L’enviaré properament escanejada a: [email protected]L’adjunto escanejada

Seleccioni tots els arxius (màxim 10 i del tipus: .jpg, .jpeg, .doc, .docx o .pdf)

Indiqui les seves dades bancàries per domiciliar el pagament:

CATALÀCASTELLÀ

Un cop se sol·liciti una alta de subministrament, si la finca ja disposa de connexió externa a la xarxa i la bateria de comptadors està en servei, s’instal·larà el comptador en un termini màxim de quatre dies laborables a partir de la formalització del contracte.