Domiciliar en una entitat bancària la seva factura

//Domiciliar en una entitat bancària la seva factura
Domiciliar en una entitat bancària la seva factura2018-12-07T18:12:33+00:00

Gestions i tràmits | Domiciliar en una entitat bancària la seva factura

Si vol domiciliar el pagament de les properes factures indiqui les dades següents.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

* Nou compte bancari:

NO

* En cas de canvi de domiciliació indiqui'ns el compte bancari anterior:

NO

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

CATALÀCASTELLÀ

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.