Modificar les dades del contracte

//Modificar les dades del contracte
Modificar les dades del contracte2018-12-07T18:51:04+00:00

Gestions i tràmits | Modificar les dades del contracte

Per realitzar aquesta modificació necessitem les següents dades.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

Si us plau, ompli aquell camp on s’hagi de modificar alguna dada:

Dades de correspondència:

Núm:

Altres dades:

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

CATALÀCASTELLÀ

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, AIGÜES DE MATADEPERA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.