Avís legal / Condicions legals

Avís legal / Condicions legals2019-02-19T10:39:42+00:00

1. Informació per donar compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)

Titular: Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.
Adreça: Carrer Societat, 26 08221 Terrassa (Barcelona)
Contacte: Tel. 93.787.02.06
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona volum 35448, foli 12 full B-35576 inscripció 471ª
CIF: A-08015570

2. Propietat Intel·lectual

Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de https://www.aiguesdeterrassa.com . Amb els límits establerts a la llei, Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines web https://www.aiguesdeterrassa.com poden estar elaborats pel personal de Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. o per col·laboradors/es. Per tant, els continguts i informació de les seves pàgines no vinculen Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. ni constitueixen oficialment les seves opinions, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de https://www.aiguesdeterrassa.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA no pot controlar. Per tant, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. no pot assumir responsabilitats pels continguts que puguin aparèixer a les pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a https://www.aiguesdeterrassa.com són propietat exclusiva de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. o dels seus propietaris/es. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.

3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre)

Per poder accedir a alguns dels serveis que https://www.aiguesdeterrassa.com ofereix a través de la Web haurà de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l’emplenament dels formularis, les seves dades personals seran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. amb la finalitat de prestar serveis (degudament descrits) i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., o empreses del grup, consideri que pot ser del seu interès. En cap cas les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a [email protected] , o bé per escrit a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., carrer Societat, 26, 08221 Terrassa (Barcelona).

CONDICIONS LEGALS

1. Acceptació de les Condicions Legals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte (a través de l’activació del clic), l’usuari/a declara:

Ser una persona major d’edat, amb capacitat per a contractar i que ha llegit i accepta les presents Condicions Legals.

Aquestes condicions legals (en endavant “les Condicions Legals”), regulen la relació jurídica que sorgeix dels processos de contractació realitzats entre els usuaris/es (en endavant “Usuaris”) i la pàgina Web ubicada a la url “ https://www.aiguesdeterrassa.com ”, propietat de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., (en endavant “Aigües de Terrassa”). Els/les Usuaris accepten les Condicions Legals des l’instant en que utilitzin (consultin, visitin, etc…) o contractin qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels/les Usuaris. Aigües de Terrassa posa a disposició d’aquests el número de telèfon 937362820 i l’adreça de correu electrònic [email protected] , per a que puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Legals.

2. Lleis aplicables

Les presents Condicions Legals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; la Llei 26/1984, de 19 de juliol, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Llei del Parlament de Catalunya 3/1993 de 5 de març que aprova l’Estatut del Consumidor.

3. Ús del servei i responsabilitats

Aigües de Terrassa no garanteix la disponibilitat dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats, degut a la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat.

Aigües de Terrassa no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin de la seva titularitat i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

El/la Usuari manifesta conèixer que la informació facilitada per Aigües de Terrassa a través dels seus apartats o serveis, no té caràcter vinculant o legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

4. Modificació de les Condicions Legals

Aigües de Terrassa podrà modificar les Condicions Legals, sense notificació prèvia als/les Usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de https://www.aiguesdeterrassa.com

Mitjançant la modificació de les Condicions Legals, exposades a la pàgina web de https://www.aiguesdeterrassa.com , s’entendrà per complert el deure de notificació.

En qualsevol cas, abans d’utilitzar els serveis es podran consultar les Condicions Legals.

5. Privacitat i Protecció de les Dades Personals

Amb el lliurament de l’adreça de correu electrònic i altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de determinats serveis, els/les Usuaris donen el seu consentiment per a que les esmentades adreces siguin tractades i, a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis o productes oferts per Aigües de Terrassa o les empreses del grup. Aigües de Terrassa posa a disposició dels/les Usuaris l’adreça de correu electrònic [email protected] i el telèfon 937362820 per a que aquests revoquin el consentiment donat.

Aigües de Terrassa declara que compleix la normativa vigent respecte a la Protecció de Dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 994/1999, de 11 de juny, que desenvolupa l’esmentada Llei Orgànica. Aigües de Terrassa posa a disposició dels Clients/es els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior per a que aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent. Aigües de Terrassa declara que en cap cas les dades facilitades pels Usuaris seran cedides a tercers.

6. Compliment de la Propietat Intel·lectual

Els continguts subministrats per Aigües de Terrassa estan subjectes als drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial i són titularitat exclusiva d’Aigües de Terrassa o de les persones físiques o jurídiques que la formen. Mitjançant l’adquisició d’un servei, Aigües de Terrassa no confereix a l’adquiridor/a cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Aigües de Terrassa tots aquests drets. La cessió dels esmentats drets precisarà del previ consentiment, per escrit, per part d’Aigües de Terrassa. El/la Usuari no podrà posar aquests continguts a disposició de terceres persones.

La Propietat Intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a https://www.aiguesdeterrassa.com , als seus logotips, disseny, imatges i codi font emprat per a la seva programació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals s’interpretaran d’acord amb la legislació d’aplicació a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

8. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts amb relació a les presents Condicions Legals, hauran de realitzar-se per escrit i es lliuraran en ma o bé seran trameses per correu certificat.

Política de cookies

¿Qué son las cookies? Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer al usuario.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet aportando innombrables ventajas en la prestación de servicios, facilitando la navegación y la usabilidad de nuestra Web. Por eso, por el hecho de navegar por nuestra página web, entendemos que consiente expresamente la aceptación de nuestras cookies que detallamos en el presente documento.

Hay que resaltar que puede gestionar las cookies en su navegador, le facilitamos la información en este aviso legal que le puede ser de utilidad. El hecho de restringir el uso de las cookies podría afectar a la navegación por nuestra web y puede comportar que no pueda disfrutar completamente de nuestros servicios y propuestas detalladas en la misma.

Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su ordenador y que a cambio el hecho de tenerlas activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudara a comprender las diferentes tipos de cookies:

En relación al tiempo de vigencia:

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen al archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la sesión de la pagina web, de manera que nunca queda registrada en el disco duro del ordenador del usuario. La información obtenida mediante estas Cookies, sirve para analizar pautas de tránsito en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar los contenidos y facilitar su uso.

Cookies permanentes: son almacenables en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente tiene una fecha de expiración determinada. Las cookies dejaran de funcionar después de esta fecha. Las utilizamos generalmente para facilitar los servicios de registro y análisis.

En relación a la propiedad de la emisión:

Cookies propias: Son las emitidas por el titular de la web con un control sobre ellas.

Cookies de terceros: Emitidas por terceros en la que el propietario de la web no tiene mayor control que los servicios que contrata a ese tercero (ej. google analytics _ga) Por ello remitimos a la información por ellos establecida en su web en relación a estas cookies.

En relación a la finalidad que persiguen:

Cookies Técnicas: Estas cookies son de carácter técnico y únicamente válido durante una sesión. Son necesarias para habilitar cierta funcionalidad de nuestra página.

Cookies de Análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten realizar análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies Funcionales: Estas cookies nos permiten recordar preferencias y características generales, como por ejemplo el idioma.

Cookies publicidad: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

A continuación publicamos una relación de las cookies utilizadas en nuestra web:

Nombre Finalidad Descripción Duración Gestor
PHPSESSID Técnica Identificar y mantener la sesión. Sesión Propia
poblacion Técnica Sesión
_ga Análisis Recolección de estadísticas sobre el uso del sitio web por parte de los usuarios Persistente Google analytics
__utma Análisis Persistente
__utmb Análisis Persistente
__utmc Análisis Sesión
__utmz Análisis Persistente

Además de las cookies informadas en la tabla anterior, en algunos procesos de la web podrian crearse diferentes cookies de terceros que se detallan a continuación:

El usuario/a que lo desee, tiene la opción de impedir la generación de estas cookies, accediendo a las opciones de configuración del navegador que esté utilizando:

Importante: Por Favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más sobre como activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador este en modo privado, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

Agradecemos a los usuarios la utilización de cookies, permitiéndonos ofrecer una navegación más personalizada y óptima.

Grup Aigües de Terrassa

Carrer de la Societat, 26
Tel. 93 736 28 20
08221 – Terrassa (Barcelona) SPAIN.